• شماره تماس 021-22866408
  • ساعات کاری

    10:30 صبح تا 20:00 عصر

دکتر احمد اقبالی

دکتر احمد اقبالی

دکتر احمد اقبالی

متخصص بیهوشی