• شماره تماس 021-22866408
  • ساعات کاری

    10:30 صبح تا 20:00 عصر

جراحی دندان

جراحی دندان چیست؟

جراحی های رایج دندان

اکثر اوقات، هنگامی که دندان پزشکان به جراحی دندان اشاره می کنند با ترس و وحشت شدید بیمارانشان مواجه می شوند به این دلیل که عقیده دارند جراحی دندان دردناک و بسیار گران است.

اما چیزی که خیلی از بیماران نمی دانند این است که جراحی دندان کاملا رایج و دارای پروسه هایی است که متناسب با شرایط بیماران است. شرایط بیماران با هم متفاوت است و هرکدام متناسب با شرایط خودشان درمان می شوند.

معمولا جراحی دندان برای بیشتر افراد شامل جراحی های سرپایی می شود، جوری که بیمار خیلی زود می تواند به کارهای روزمره و طبیعی اش باز گردد.